top of page

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady zarządzania danymi osobowymi osób  zainteresowanych usługami FUGA ARCHITEKTURA WNĘTRZ KATARZYNA BURAK ANTONINA  SADURSKA SPÓŁKA CYWILNA, Belwederska 2/41 00-762 WARSZAWA, NIP 5213941580 —  także tych, które weszły w kontakt i przekazały swoje dane kontaktowe i/lub osobowe drogą inną niż poprzez stronę internetową www.fugaarchitektura.pl, w tym w szczególności poprzez zakup  eBooka „Projektownik Łazienka: przewodnik projektowania wnętrz”, reklamy FUGA Architektura  Wnętrz w sieciach społecznościowych typu Facebook, Instagram itp.. Zasady zarządzania danymi  osobowymi użytkowników oraz zasady wykorzystywania plików cookie i innych technologii w  ramach strony internetowej www.fugaarchitekura.pl

1. Definicje 

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

Administrator — FUGA ARCHITEKTURA WNĘTRZ KATARZYNA BURAK ANTONINA SADURSKA  SPÓŁKA CYWILNA, Belwederska 2/41 00-762 WARSZAWA, NIP 5213941580 

Strona — strona internetowa dostępna pod adresem www.fugaarchitektura.pl 

eBook — poradnik w formie elektronicznej, sprzedawany poprzez sklep pod adresem  www.fugaarchitektura.pl/projektownik  

Użytkownik — każdy podmiot, który korzysta ze Strony. 

2. Dane osobowe 

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy  dostępnych na Stronie i/lub w z poziomu reklam Administratora w serwisach społecznościowe typu  Facebook, Instagram itp. 

Przedmiotowe formularze mogą dotyczyć np. zapytania ofertowego przez Użytkownika, zakupu  eBooka. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Dane przekazane  Administratorowi w ramach formularza przetwarzane są w celu i na zasadach określonych w  danym formularzu. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych  osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez  Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. Administrator nie udostępnia  przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane osobowe są gromadzone z  należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego  nieupoważnione. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 

- prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli  Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził 

 

3. Pliki cookies 

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe  przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).  Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator  przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do  informacji w nich zawartych w celach statystycznych i marketingowych (remarketing) oraz w celu  zapewnienia prawidłowego działania Strony. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że  istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie  plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony  przez Użytkownika może być utrudnione. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie  funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich  narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Zalecane  jest, aby Użytkownik przeczytał Polityka ochrony prywatności Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach Google Analytics. Jeśli  Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.  Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,  utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. 

 

4. Inne technologie 

 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące  działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: 

- piksel konwersji Facebooka — w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia  działań remarketingowych, 

- kod śledzenia Google Analitycs — w celu analizy statystyk Strony. 

 

5. Udostępnienie danych 

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nie są udostępniane podmiotom trzecim.  Informacje techniczne wykorzystywane w statystykach Google Analytics, są przesyłane  anonimowo na serwery Google'a zgodnie z polityką ochrony prywatności Google Analytics. 

 

6. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana  jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi  obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i  systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na  serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami  korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji  Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania  Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do  administrowania serwerem 

 

7. Zakup eBooka 

W celu zakupu eBooka Użytkownik zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do  realizacja zamówienia. 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie: 

Imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży, 

e-mail – niezbędny do wysłania zakupionego eBooka, 

Numer NIP – w przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakup eBooka. 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez FUGA Architektura Wnętrz i  następujące podmioty w podanym poniżej zakresie: 

imię i nazwisko, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są EasyCart w celu realizacji  płatności oraz przesłania zamówienia.  

Szczegółowa polityka prywatności EasyCart dostępna jest pod adresem: https://easycart.pl/ polityka 

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności,  wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane  wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez FUGA  Architektura Wnętrz. 

FUGA Architektura Wnętrz współpracuje z operatorem płatności Stripe, którego pełna polityka  prywatności dostępna jest pod adresem: https://stripe.com/en-pl/privacy 

imię i nazwisko, e-mail wskazane jako adres dostawy oraz opcjonalnie numer NIP przekazywane  są ALICJA SZYDŁOWSKA, NIP 9512165996, w celu realizacji transakcji, wystawienia opcjonalnej  faktury VAT, przechowywania dokumentów sprzedaży i prowadzenia księgowości.  

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego  po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami  regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych. 

 

8. Informacje końcowe 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http:// www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej Polityki Prywatności  prosimy o kontakt: info@fugaarchitektura.pl

bottom of page